DISC is een praktisch model waarmee je inzicht krijgt in het gedrag van mensen. Het geeft aan hoe je iets doet en hoe je overkomt in jouw omgeving. Welk gedrag laat je aan anderen zien? Verbaal en non-verbaal. DISC gaat uit van vier verschillende stijlen.

  • Dominant – Hoe ga je om met problemen en uitdagingen?
  • Invloed – Hoe overtuig je anderen van jouw mening?
  • Stabiliteit – Hoe gedraag jij je bij veranderingen en tempowisselingen?
  • Conformiteit – Hoe ga je om met vastgestelde regels en procedures?

Iedereen heeft alle stijlen in meer of minder mate in zich. Deze stijlen zeggen iets over het gedrag. DISC gaat niet uit van goed of fout. Sommige gedragsstijlen zijn in bepaalde situaties effectiever dan anderen.

Behandel anderen op de manier waarop ze behandeld willen worden – Platinum regel 

Het belangrijkste principe bij het in stand houden van een goede relatie is de Platinum regel: Behandel anderen op de manier waarop ze willen worden behandeld.

Uit onderzoek blijkt dat organisaties die van de DISC methode gebruik maken een stijging laten zien op het gebied van effectieve communicatie, tevredenheid op de werkvloer, productievere teams en meer harmonie op de werkvloer. Persoonlijke relaties worden verbeterd. Het opbouwen van een vertrouwensband wordt makkelijker. Zakelijke en persoonlijke interacties met anderen worden beter. Mensen ervaren minder stress en hebben een betere fysieke en mentale gezondheid.

 

Doe het stijlvol

De DISC gedragsanalyse geeft inzicht in jouw gedrag, communicatiestijl, kwaliteiten. Waar je energie van krijgt. Je leert anderen snel te ‘lezen’ en hoe je je eigen gedrag kan verbeteren. Dat je nog beter kan laten zien wat je goed kan en hoe je nog beter kan omgaan met lastige situaties.

Zo vergroot jij je werkplezier. Je bent meer bevlogen en effectiever. Dat is fijn voor jou én voor je collega’s en jouw leidinggevende.

Weet je dit van elkaar? Dan zet je elkaar in je kracht te zetten én je kan talenten koppelen aan de organisatiedoelen. 

Je maakt de balans op en het geeft je handvatten. Leef en werk in stijl.
Zo vergroot jij je werkplezier. Je bent meer bevlogen en effectiever. Dat is fijn voor jou én voor je collega’s en jouw leidinggevende. Wil jij minder stress? Wil je een enthousiast team dat het beste uit elkaar naar boven haalt?

Neem dan nu contact met me op.


DISC