Ontdek, begrijp en verander je gedrag terwijl je beweegt.  Zet sport en bewegen als middel om aan de slag te gaan en vol te houden. Met resultaat. Deze bewezen methode zorgt ervoor dat je je mentaal en fysiek sterk(er) wordt.

Merk je dat je langdurig futloos bent? Thuis of op je werk. Dan is het tijd om in actie te komen voordat je uitvalt door ziekte! Beperk het risico op verzuim door uitval. Beweeg slim en geniet weer van elke dag.
Ben je uitgevallen? Lichaamsbeweging volgens deze coach methode zet ik succesvol in als middel tijdens reïntegratietrajecten. 

Starten met bewegen en sporten is een goede stap. Starten is soms lastig. Het wordt makkelijker als je begrijpt waarom het lastig is om in beweging te komen. En om vol te houden. De methode Intelligent Bewegen gaat uit van 3 inzichten. 

Drie inzichten van Intelligent Bewegen

  • Inzicht 1: Het lichaam heeft geen noodzaak om te bewegen.
  • Inzicht 2: Het brein dicteert ons lichaam.
  • Inzicht 3: Het gevoel staat uit.

Je start, blijft gemotiveerd en houdt vol met Intelligent bewegen, dankzij de sleutelprincipes.  

Sleutelprincipes van Intelligent Bewegen

  • Vind een ultiem verlangen
  • Start vanuit beweging
  • Beweeg met je gevoel

Beweeg en ervaar met je lichaam wat gedragsverandering met je doet. 

Ervaar de kracht van deze ervaringsgerichte methodiek van SPAT verandert
Ik ben gecertificeerd om te coachen volgens Intelligent Bewegen

“Een verandering bedenk je in je hoofd, maar maak je met je hele lichaam.”
 
3 fases Intelligent bewegen

 


Drie fases van Intelligent bewegen

Gemiddeld duurt een coachtraject 3 maanden. Dankzij de oefeningen ervaar je hoe de verandering in de praktijk voelt en eruit ziet voor jou en je omgeving. Een traject bestaat uit 3 fases. 

FASE 1: De intake
We beginnen met het formuleren van jouw ultiem verlangen, een hoger doel. Dat is een betekenisvol doel dat verder gaat dan alleen jouw fysiek, mentaal of emotioneel doel. De gedachten aan het bereiken ervan geeft je al energie en zin. Elke stap is vooruitgang. Een goede reden om de weg naar jouw verlangen om te zetten mijlpalen.

Met verkennende oefeningen kom je fysiek en mentaal in beweging. Ze zijn zo ontworpen om natuurlijk gedrag snel naar de oppervlakte te halen.

De inzichten uit deze oefeningen en het profiel dat daarbij past helpen bij het bepalen van de ontwikkeldriehoek. Op elke zijde staat een vaardigheid om te versterken om je doel te bereiken. Dit zijn één fysieke, één cognitieve en één emotionele vaardigheid. Deze drie dimensies beïnvloeden elkaar.

FASE 2: De training
De drie gekozen vaardigheden uit de ontwikkeldriehoek train je met sporten en bewegen. Je beweegt in deze oefeningen je lichaam (fysiek), gebruikt je brein (cognitief) en neemt je gevoel (emotioneel) mee in de ervaring.
De vaardigheden uit de driehoek kunnen zich relatief snel ontwikkelen. O.a. dankzij de uitdagende omgeving, de begeleiding en opdrachten. Zo realiseer je nieuw gedrag in de praktijk. In deze fase vindt de basis voor gedragsverandering plaats. Een nieuwe gewoonte aanleren heeft tijd nodig.
Het advies is om minimaal drie maanden de oefeningen te doen. Zo pas je je gedrag aan als nieuwe gewoonte.

FASE 3: Het resultaat
Na het afronden van fase twee ligt de nadruk op het zelfstandig doorzetten van het nieuwe gedrag in het dagelijks, werkende leven. We evalueren het traject. We staan stil bij wat je hebt bereikt en sluiten het traject af.  Vanuit hier kan eventueel weer een nieuwe stap worden gezet om te werken aan andere doelen.


Oprichter van Spat verandert! is Fabio D’Agatade. Hij is de bedenker van de methodiek Intelligent Bewegen.